Patiënt met eetstoornis jonger

Bij de twee academische centra voor de behandeling van de eetstoornissen anorexia nervosa en boulimia melden zich steeds jongere patiënten aan.

Dit jaar is 35 procent van de patiënten jonger dan 14 jaar, zegt kinder- en jeugdpsychiater dr. Annemarie van Elburg van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). In 1999 was dat nog maar 8 procent. Het komt in het UMCU zelfs geregeld voor dat kinderen van tien jaar worden opgenomen.

Patiënten met anorexia nervosa vermageren doelbewust zoveel mogelijk. Hierdoor kan hun gezondheid in gevaar komen. De stoornis komt vooral bij meisjes en jonge vrouwen voor. In Nederland lijden 19 van de 100.000 vrouwen aan anorexia nervosa en slechts 2 van de 100.000 mannen. Bij boulimia lijden patiënten aan acute aanvallen van overeten, waarna ze vaak extreme maatregelen nemen om gewichtstoename te beperken, zoals opzettelijk braken. In Nederland lijden 29 van de 100.000 vrouwen aan boulimia, tegen slechts 0,8 mannen per 100.000. De twee eetstoornissen worden als nauw verwant beschouwd.

De recente toename van aanmeldingen van jonge patiënten hoeft er volgens Van Elburg niet direct op te wijzen dat deze eetstoornissen ook werkelijk meer voorkomen op jonge leeftijd. Het kan ook komen doordat ouders eerder hulp zoeken. De patiëntenvereniging en het kenniscentrum doen de laatste jaren veel aan voorlichting. Dr. Eric F. van Furth van de Robert-Fleury Stichting gelooft dat de toename in de behandelcentra vooral een effect is van betere voorlichting. Toch maakt Van Elburg zich zorgen over de toename, omdat eetstoornissen bij kinderen niet makkelijk te achterhalen zijn: ,,Ze worden niet bijzonder mager, maar blijven gewoon klein.'' Volgens haar zien huisartsen eetziekte bij kinderen nogal eens over het hoofd, omdat zij zich moeilijk kunnen voorstellen dat een kind van tien al een eetstoornis heeft.