Olie en luchtvaart

Een stijging van de olieprijs is meestal slecht nieuws voor de aandelenkoersen van luchtvaartmaatschappijen. Of toch niet?

Luchtvaartmaatschappijen presteren soms slechter dan gemiddeld als de olieprijs omhoog gaat, maar soms doen ze het dan juist beter dan gemiddeld.

Tussen maart vorig jaar en januari dit jaar hebben de koersen zich hersteld, ondanks geleidelijk stijgende brandstofprijzen. Vanaf januari zijn ze echter achtergebleven ten opzichte van de markt als geheel, terwijl de brandstofprijzen bleven klimmen. Volgens zakenbank JP Morgan zijn de koersontwikkeling en de olieprijsbeweging de afgelopen twee jaar nu eens wel en dan weer niet gelijk opgegaan.

Hoe is dat mogelijk? Olie is na de personeelslasten immers de grootste kostenpost voor de luchtvaartmaatschappijen. Moet een stijging van de olieprijs niet altijd slecht nieuws zijn voor luchtvaartbeleggers? Het antwoord luidt: soms wel en soms niet. Als de economie groeit, neigen passagiers ertoe minder gevoelig te zijn voor de vluchttarieven. Dus zelfs als de brandstofkosten toenemen, kunnen de luchtvaartmaatschappijen deze zonder al te veel problemen doorberekenen aan hun klanten. Het koersherstel tussen maart vorig jaar en januari dit jaar was gebaseerd op de verwachting dat de economie zou aantrekken en dat luchtvaartmaatschappijen een deel van hun controle over de prijzen zouden terugwinnen. De olieprijs steeg ten dele als gevolg van de toenemende vraag naar olie, dankzij de economische groei.

De stijging van de olieprijs deed er dus niet zo veel toe.

Nu het economisch herstel minder zeker lijkt, hebben beleggers weer meer aandacht voor de olieprijs. Ryanair zei deze week dat zijn brandstoflasten dit jaar met 25 miljoen euro kunnen toenemen als de olieprijs op het huidige niveau blijft. De prijsstunters kunnen deze kosten niet aan hun passagiers doorberekenen wegens de heersende prijzenslag. Andere luchtvaartmaatschappijen zullen een soortgelijk verhaal vertellen. Sommigen, zoals Ryanair, hebben zich ingedekt - maar meestal slechts voor korte tijd.

Zij zullen de druk van de olieprijs ten volle voelen als die bescherming is afgelopen. Nog erger is dat het wegebbende optimisme over de economische groei betekent dat de stijgende kosten waarschijnlijk niet zullen worden gecompenseerd door een hoger passagiersaanbod. Nu weinig erop wijst dat de olieprijs op korte termijn zal dalen, ligt het voor de hand dat de koersprestaties van de luchtvaartmaatschappijen zullen bljven tegenvallen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Fiona Maharg-Bravo