Laat het Vaticaan de vaderrol eens belichten

`Wie het spel niet speelt, moet zich niet met de regels bemoeien' waren de historische woorden van Wim Kan in de jaren '80. Die woorden blijken vandaag de dag nog even actueel, gezien de berichtgeving van het onlangs openbaar gemaakte document van het Vaticaan (NRC Handelsblad, 2 augustus).

De brief, waarin het feminisme wordt beschuldigd van ondermijning van het gezin, werd opgesteld door de 78-jarige ongehuwde en kinderloze heer Ratzinger, kardinaal en adviseur van de heer K.J. Wojtila, paus Johannes Paulus II, een ongehuwde en kinderloze man, die desondanks de naam draagt van Heilige Vader. Geen van beide heren heeft waarschijnlijk ooit een baby gewiegd, laat staan een babyluier verschoond. Nee, dat behoorde waarschijnlijk niet tot hun specifieke taak, rol of roeping in dit leven.

Men vraagt zich af waarom deze hoogbejaarde heren zich telkens weer bemoeien met de functie, de taak, de rol en vooral de seksualiteit van vrouwen. Terwijl zijzelf geen enkele ervaring schijnen te hebben met liefdesrelaties, seksuele omgang, geen enkele ervaring met kinderen krijgen of opvoeden en nooit hoeven te zorgen voor ouders of andere verwanten, zijn hun oordelen niet van de lucht.

Natuurlijk, hun goed recht. In mijn functie als neuroloog hoef ik zelf ook niet aan elke hersenziekte te lijden om er iets verstandigs over te zeggen. Maar het blijft intrigeren waarom deze hoogbejaarde heren zich telkens weer richten op die ene bevolkingsgroep, vrouwen, met wie ze zelf geen elke affiniteit hebben.

Waarom niet eens een ferme les gelezen aan al die mannen in onze samenleving? Moeten die niet eens de oren worden gewassen? Mannen die ageren, demonstreren, oorlog voeren, bedriegen, liegen, overspel plegen, verkrachten, echtscheiden, martelen, geweld plegen, alcohol misbruiken, bolletjes slikken, cocaïne snuiven, heroïne spuiten, auto's kraken, drugs dealen, macht misbruiken, meineed plegen, zelfmoordcommando's beramen, terroristische acties uitvoeren. Ooit vrouwen in dat gezelschap gezien? O ja, en in welk percentage dan wel? Dat bedoel ik!

De brief van zijne excellentie Ratzinger bevat ook een positieve aanbeveling om vrouwen een sterkere rol toe te kennen in de maatschappij; om het beleid van de naties te inspireren en innovatieve oplossingen voor economische en sociale problemen te stimuleren. Hulde, hulde!

Maar geen enkele gelijkwaardige positie binnen de eigen organisatie van de katholieke kerk is bereikbaar of beschikbaar. Nee, de vrouw blijft daar vooral de getuige, de bruid, zoals de Maagd Maria het voorbeeld gaf.

Ik wil beide hoogwaardigheidsbekleders verzoeken de hand eens in eigen boezem te steken en zich niet meer zo obsessief bezig te houden met de psyche van het hun onbekende vrouwelijke geslacht, maar een positieve aanbeveling te doen ter verbetering van het functioneren van de man in het algemeen en van de vader van het gezin in het bijzonder.

Dat zou misschien een concrete bijdrage kunnen betekenen aan de verbetering van de man-vrouw relatie in deze tijd.

Dr. Petra J.E. Poels is neuroloog.