Isolatie bij Schiphol volgens plan

De isolatie van woningen rondom Schiphol zal volgens plan worden uitgevoerd. Dat zegt minister Dekker (VROM) in de antwoorden op vragen van de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks over de financiële problemen bij dit project.

Dekker vervangt haar collega Peijs (Verkeer en Waterstaat) die met vakantie is. GroenLinks en de SP wilden de garantie van de minister dat omwonenden niet de dupe zouden worden van de problemen die zich voordoen bij de geluidsisolatie. De kosten van het project werden aanvankelijk geraamd op 230 miljoen euro, maar bleken eind vorig jaar al opgelopen tot ruim 800 miljoen. De luchtvaartsector, de maatschappijen en Schiphol zouden volgens de wet voor die kosten opdraaien, maar hebben daar bezwaar tegen gemaakt.

De betrokken partijen bestuderen nu een rapport van de Algemene Rekenkamer waarin wordt beschreven hoe de kosten zo enorm konden stijgen. Hun reactie wordt volgens de geldende procedure in het eindrapport worden verwerk. Het isolatieproject voor 14.000 woningen en 3.000 bedrijfsgebouwen is al eerder onderzocht en toen bleek dat er onvoldoende controle op deze omvangrijke klus werd uitgeoefend.

Ook waren er onduidelijke afspraken met aannemers gemaakt. Dekker wijst er in de antwoorden op dat in de afgelopen tijd opnieuw ,,verbeteracties'' zijn ondernomen, zoals ,,de aanscherping van de controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven''.

Met de aannemers is overleg geweest over de ,,eenheidsprijzen'' die werden gehanteerd. De kosten bleken gemiddeld tientallen procenten hoger te liggen dan bij vergelijkbare bouwprojecten. De minister weigert het conceptrapport naar de Kamer te sturen.