Immigrant wordt gescand

Om fraude bij de inburgeringstoets in het land van herkomst te voorkomen, wordt de identiteit van de potentiële nieuwkomer scherp gecontroleerd.

Bij binnenkomst op de Nederlandse diplomatieke missie in het buitenland worden een elektronische foto, een scan van het paspoort en elektronische vingerafdrukken gemaakt. Deze worden vergeleken met die van de persoon die een machtiging tot voorlopig verblijf in Nederland aanvraagt.

Vervolgens komt de geëxamineerde onder toezicht achter een spraakcomputer te zitten. Via de pc, die in verbinding staat met een centrale computer in Nederland, worden vragen in het Nederlands gesteld. Op basis van de gedigitaliseerde antwoorden kan worden opgemaakt of men over voldoende basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikt.

De test duurt circa een kwartier en kost de immigrant 350 euro. De voorbereiding erop, zo staat in de memorie van toelichting bij de wet, is de verantwoordelijkheid van de potentiële nieuwkomer zelf. Wel kan deze voor 42,50 euro drie proefexamens aanvragen.