Grotere openheid geeft terrorisme meer kansen

Het is voor een oude man altijd weer leuk om te lezen dat ook de kandidaat-president Kerry de (zijn) waarheid hoog in het vaandel draagt. In de huidige situatie echter is dat exact datgene wat het internationale terrorisme wil horen, want daar moet het onzichtbare leger het van hebben. Hoe opener de tegenstander, hoe groter de kansen van dat terrorisme om toe te slaan.

De gehele toespraak op de Democratische Conventie droop van het idealisme als transparantie in de politiek, vreedzaam samenleven en vooral steeds de waarheid zeggen. Echter, strijd leveren tegen een onzichtbare vijand, die geen enkele humanitaire beperking kent, is een andere zaak. Die strijd zal Kerry, mocht hij president worden, of hij wil of niet, moeten voeren omdat de VS als machtigste natie ter wereld per definitie het doelwit zullen blijven vormen van dat terrorisme.

De vraag is dan ook relevant of dit soort `boodschappen' van Kerry niet ook misleidend zijn. De gehele wereld weet inmiddels dat de levensgevaarlijke tegenstander meeluistert, ook en vooral op conventies. Als bijzonderheid werd in de krant vermeld dat Kerry zijn toespraak zelf had geschreven. Dat maakt veel duidelijk!

    • H.G. Pellikaan