CPB kent de gulden onderzoeksregel niet

In aanvulling op het stuk `Zwatelende planbureaus' van Roel Janssen (NRC Handelsblad, 29 juli), het volgende: Iedere student in een vak waarin gegevens worden verzameld leert vanaf het eerste studiejaar de gulden regel dat bij empirisch onderzoek nooit en te nimmer meer dan één grootheid tegelijk mag worden gevarieerd. De reden hiervoor behoeft nauwelijks toelichting.

Het is droevig te constateren dat het Centraal Planbureau kennelijk nooit kennis heeft genomen van deze regel. Het vergelijkt twee situaties, voor en na 1982, en concludeert dat de studentengeneratie van voor 1982 meer is gaan verdienen dan de latere generatie.

Gemakshalve wordt dan het inkorten van de studieduur aangewezen als de oorzaak van de inkomensvermindering. Dat er tevens veel andere factoren veranderd zijn, zoals veranderd economisch klimaat, algemene neergang van het salarisniveau en vooral het verder verloederen van het hoger onderwijs, wordt gemakshalve vergeten. Wat is er aan de hand? Zouden de planbureaumedewerkers collectief na 1982 zijn afgestudeerd? Of moet er een ander, politiek, doel worden gediend?

    • Dr. B. van Laar