`Zwarte lijst voor lastige passagiers'

Vliegtuigmaatschappijen moeten een gezamenlijke zwarte lijst van te weren passagiers bijhouden. Nu hanteert de KLM een eigen lijst van probleempassagiers die niet meer mee mogen. De PvdA vindt echter dat dit gezamenlijk en op Europees niveau moet gebeuren.