Thuis toch goedkoper dan tehuis (Gerectificeerd)

Ouderen langer thuis laten wonen, is ondanks het toenemend gebruik van thuiszorg beduidend goedkoper dan opname in een verzorgingshuis. De kosten kunnen jaarlijks tot zo'n 16.000 euro per persoon lager uitvallen. Anders dan verwacht gebruiken ouderen thuis minder vaak hulpmiddelen dan leeftijdsgenoten in een verzorginshuis. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het College van Zorgverzekeringen, de vroegere Ziekenfondsraad, dat wilde weten of de sterk gestegen kosten van de hulpmiddelen misschien het gevolg zijn van het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Alleen al voor de hulpmiddelen (zoals incontinentieluiers, rollators, steunkousen) die uit het ziekenfonds worden betaald nemen de kosten sinds 1998 met 7 procent per jaar toe tot zo'n 750 miljoen euro in 2003.

Die kostenstijging is lager dan de besparing op de kosten die in verzorgingshuizen voor hulpmiddelen worden gemaakt (maar die worden gefinancierd uit de kas van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), zo constateren de onderzoekers. Bewoners in de verzorgingshuizen gebruiken twee keer zo veel hulpmiddelen als leeftijdsgenoten die thuis wonen en die in een overeenkomstige gezondheidstoestand verkeren.

Het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen werpt zijn vruchten af, zo concluderen de onderzoeker. Het aantal bewoners in verzorgingshuizen is in de periode 1998-2002 met 6 procent gedaald, ondanks de vergrijzing. Het aantal gebruikers van thuiszorg in die periode nam als gevolg van dat beleid met 14 procent toe. In de verzorgingshuizen verblijven nu circa 100.000 ouderen, tien jaar geleden waren dat er nog zo'n 125.000.

De kosten van de thuiszorg zijn lager dan die van het verzorgingshuis: waar de jaarlijkse kosten van het verblijf in een verzorgingshuis voor een oudere die relatief weinig hulp nodig heeft, circa 16.000 euro bedragen, kost de thuiszorg tussen de 1.000 en 4.300 euro.

Rectificatie

Onderzoek

In het artikel Thuis toch goedkoper dan tehuis (woensdag 4 augustus, pagina 2) is sprake van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is echter een onderzoek van de Stichting voor Economisch Onderzoek en het SCP.