Spelen kwellen begroting

De Olympische projecten in Athene zijn zo goed als klaar maar de Griekse overheid verliest met de dag meer greep op de kosten. ,,Als het zo doorgaat komt het begrotingstekort boven de 4 procent uit'', gaf staatssecretaris Petros Doukas van Financiën vanochtend toe tegenover het Griekse radiostation Flash. In eerste instantie was op de Griekse begroting voor dit jaar een bedrag van 1,4 miljard euro vrijgemaakt voor de Spelen die op 13 augustus beginnen. Later werd dat omhoog geschroefd naar op 2,4 miljard euro. ,,Inmiddels zitten we al ver boven de 3 miljard voor dit jaar'', aldus Doukas.

Griekenland behoorde al tot de landen die een waarschuwing kregen van Brussel omdat het begrotingstekort boven de 3 procent was uitgestegen. De Europese ministers van Financiën, vorige maand in Brussel bijeen, droegen Griekenland op om voor 5 november aanstaande met een pakket bezuinigingsmaatregelen te komen om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de 3 procent, zoals het Stabiliteits- en Groeipact verplicht.

De Griekse regering wil proberen het gat te dichten door verder te bezuinigen op defensie. In de aanloop naar de Olympische Spelen is al flink bezuinigd op de traditioneel hoge Griekse defensieuitgaven.

Ook werd besloten om toch maar weer af te zien van een speciale Olympische bonus van 2.500 euro voor iedereen die meewerkt om de Spelen soepel te laten verlopen. Alleen de veiligheidsdiensten kunnen de bonus nog tegemoetzien. Ambulancepersoneel legde deze week een dag het werk neer uit protest tegen het schrappen van de premie.

Ook op andere fronten dreigt arbeidsonrust. Hotelpersoneel wil met een eendaagse staking vandaag een verdubbeling van het salaris afdwingen. Het gemiddelde salaris in deze sector is 650 euro per maand.