Skopje: uitstel van gang naar stembus

Macedonië heeft besloten de belangrijke gemeenteraadsverkiezingen met een maand uit te stellen, van 17 oktober tot 21 november, in de hoop dat het parlement tegen die tijd controversiële amendementen op de decentralisatiewet heeft behandeld en de etnische gemoederen zijn bedaard. Het Macedonische persbureau MIA meldde dat het parlement dat gisteren met grote meerderheid besloot, overigens tegen de zin van de nationalistische oppositie.

Het parlement moet meer dan 160 amendementen behandelen op de decentralisatiewet, die de verdeling van bevoegdheden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling en de wijziging van gemeentegrenzen regelt. Door die wijziging krijgen de Albanezen een meerderheid in zestien van de tachtig gemeenten die Macedonië krijgt – op dit moment zijn dat er 123. De oppositie wil dat de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden voordat de amendementen worden behandeld, en dus met de bestaande grenzen van de gemeenten. De facto wil zij aldus de Albanezen de concessies onthouden die zij met de decentralisatiewet krijgen.

De wet is het sluitstuk van het akkoord van Ohrid, dat in 2001 een eind maakte aan de korte oorlog tussen de Macedonische strijdkrachten en een guerrillaleger van de Albanese minderheid. Het akkoord van Ohrid voorzag in duidelijke tegemoetkomingen aan die minderheid. De uitvoering van het akkoord is sindsdien echter heel moeizaam verlopen, omdat de Macedonische meerderheid grote moeite heeft met de concessies aan de Albanezen.

Vorige week kwam het in Macedonië tot grote betogingen van tegenstanders van het Ohrid-akkoord, hetgeen in en buiten Macedonië grote bezorgdheid wekte over een stijging van de etnische spanningen. De tegenstanders menen dat de decentralisatiewet het land langs etnische lijnen verdeelt en separatisme aanmoedigt. De internationale gemeenschap – drijvende kracht achter het akkoord van Ohrid – beschouwt de decentralisatiewet als cruciaal voor de handhaving van de vrede in Macedonië.

Het Albaneestalige blad Fakti klaagde gisteren over de houding van de Macedoniërs: ,,De Macedonische tolerantiedrempel jegens de Albanese verlangens is zeer laag. Elk juridisch project dat beoogt de rechten van de Albanezen, hoe klein ook, te vergroten stuit op uitbarstingen van anti-Albanese hysterie en xenofobie. Een deel van de Macedonische intellectuelen lijkt op een woestijneiland te leven. In het verleden konden die hysterie en xenofobie de Albanese eisen intomen, waardoor onopgeloste problemen zich ophoopten.'' Dat leidde volgens het blad tot de oorlog van 2001. Vasthoudendheid van de Albanezen, aldus het blad, is ,,de enige weg naar redding uit de vicieuze cirkel van het kwaad'', omdat inbinden over een paar jaar tot een nieuwe oorlog zal leiden.