Nederlandse commissarissen

Frits Bolkestein (VVD). Was onder meer minister van Defensie en fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Commissaris Interne markt van 1999 tot 2004.

Hans van den Broek (CDA). Was minister van Buitenlandse Zaken van 1982 tot 1993. Commissaris Buitenlandse betrekkingen en Uitbreiding, 1993-1999.

Frans Andriessen (CDA). Was minister van Financiën van 1977 tot 1980. Commissaris Buitenlandse betrekkingen en handelspolitiek, 1989-1993; Land- en bosbouw, 1985-1989; Concurrentie, 1981-1985.

Henk Vredeling (PvdA). Was minister van Defensie van 1973 tot 1976. Commissaris Sociale zaken en werkgelegenheid, 1977-1981.

Pierre Lardinois (KVP). Was minister van landbouw en Visserij van 1967 tot 1973. Werd na zijn lidmaatschap van de Commissie voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank. Commissaris Landbouw, 1973-1977.

Maan Sassen (KVP). Was minister van Overzeese Gebiedsdelen van 1948 tot 1949. Commissaris Concurentie, 1967-1971.

Sicco Mansholt (PvdA). Was minister van Landbouw tussen 1945 en 1957. Commissaris Landbouw, 1958-1973; voorzitter van de Europese Commissie 1972-1973.