Nederland kampt met epidemie van kinkhoest

Nederland heeft een kinkhoestepidemie. De afgelopen maand kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer dan duizend meldingen binnen. Kinkhoestepidemieën komen om de drie tot vier jaar voor. De epidemie die in mei begon, was daarom te voorzien, zegt een woordvoerder. De epidemie is niet ontstaan door een verlaagde vaccinatiegraad. Ook gevaccineerde kinderen kunnen kinkhoest krijgen. ,,Maar niet-gevaccineerde kinderen lopen wel een groter risico om de ziekte te krijgen, bovendien is het ziekteverloop ernstiger.''