Manager blijft paraat

Bijna de helft van de managers in het bedrijfsleven en bij de overheid blijft bereikbaar tijdens de vakantie. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young. Een kwart van de ruim 600 ondervraagde managers en directieleden ervaart stress door het continu bereikbaar moeten zijn.

In het kleinbedrijf (tot twintig werknemers) is de bereikbaarheid tijdens de vakantie het grootst: 71 procent van de managers en directeuren blijft belbaar tijdens de vakantie. Voor het totale bedrijfsleven en de overheid ligt dat percentage op 48. Van de geïnterviewden zegt 69 procent tijdens de vakantie niet alleen bereikbaar te zijn, maar ook daadwerkelijk zaken te regelen via telefoon of e-mail. 16 procent neemt een laptop mee.

Oorzaken van de toenemende bereikbaarheid zijn, volgens Jacob Verschuur van consultant Ernst & Young, de onzekere economie, waarin velen vrezen voor hun baan. Maar ook de drang om belangrijk te willen zijn, speelt een rol. ,,Ik denk dat zeker 90 procent om die reden bereikbaar wil blijven'', aldus Verschuur.

BEREIKBAARHEID pagina 14