Kroes rekent op zware post

De Nederlandse eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) zal ,,een zware post in de economische hoek'' gaan bezetten in de nieuwe commissie. Dat hebben Kroes en premier Balkenende gisteren gezegd. Welke post dit zal zijn is nog onduidelijk, dat zal op 23 augustus bekendgemaakt worden. Kroes zelf rekent de portefeuille Transport daartoe.

Volgens Kroes en Balkenende heeft commissievoorzitter Barroso in de onderhandelingen over de Nederlandse eurocommissaris toegezegd dat Nederland een zware post krijgt. Balkenende heeft in zijn onderhandelingen met Barroso ingezet op een zware financieel-economische post. Kroes zelf is vorige week vrijdag naar Lissabon gevlogen voor een gesprek met Barroso. Zij zegt onder de indruk te zijn van Barroso's visie op Europa.

Naar nu blijkt heeft vice-premier en minister van Financiën Zalm (VVD) zichzelf anderhalve week geleden naar voren geschoven als Nederlandse kandidaat voor een commissariaat als het CDA Kroes niet zou steunen. Dit gebeurde in het overleg tussen de vier meest betrokken bewindslieden, Balkenende, minister van Buitenlandse Zaken Bot (CDA), vice-premier De Graaf (D66) en Zalm over de kandidatuur.

Het CDA weigerde tot dat moment de kandidatuur van Kroes te steunen in de onderhandelingen met Barroso. Barroso wilde graag een vrouwelijke eurocommissaris en was bereid daar een zware economische portefeuille voor vrij te houden. Balkenende wilde echter eerst duidelijkheid over de post alvorens zich openlijk achter een kandidaat te scharen.

In de Kamer is verdeeld gereageerd op de kandidatuur van Kroes, die gisteren rond kwam. VVD en CDA laten zich lovend uit over zowel Kroes als de manier waarop Nederland de diplomatieke weg bewandeld heeft, maar de kleinste coalitiepartij D66 zet vraagtekens bij de betrokkenheid van Kroes bij Europa. Fractievoorzitter Dittrich wil Kroes naar de Kamer roepen om haar over haar Europese standpunten te ondervragen. Kroes is daartoe bereid, zo liet zij gisteren weten. De oppositie hekelt vooral de procedure rondom de voordracht, die volgens PvdA, GroenLinks en SP in achterkamertjes heeft plaatsgevonden.

Met de voordracht van Kroes heeft Barroso zijn commissie nagenoeg rond. Hongarije en Letland moeten hun kandidaten nog formeel voordragen, maar de namen zijn bekend. Van de 25 commissarissen zijn er acht vrouw, zoals Barroso wilde. Hij gaat de komende tijd verder met het voeren met gesprekken met de kandidaten over de portefeuilleverdeling. De grote landen hebben alle ingezet op zware posten in de economische hoek.

VRAAGGESPREK pagina 3

RECONSTRUCTIE pagina 3

PORTEFEUILLES pagina 3