IMF: Europa moet langer gaan werken

De jarenlange daling van het aantal uren dat er in Europa gewerkt wordt, moet doorbroken worden om het huidige welvaartsniveau te behouden. Het stimuleren van langer werken heeft de hoogste prioriteit.

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn jongste rapport over de eurozone, de EU-lidstaten waar de euro is ingevoerd. Volgens het IMF is langer werken ,,Europa's belangrijkste uitdaging'', willen de landen in de eurozone blijvend economisch groeien. Het IMF beveelt aan om de regeringen van EU-lidstaten die te weinig voortgang boeken met structurele hervormingen van de arbeidsmarkt aan de schandpaal te nagelen. Volgens het IMF bestaat er nu al een ,,politieke moeheid'' in de eurozone om het pensioenstelsel en de sociale zekerheid te hervormen waardoor er te weinig energie wordt gestoken in het stimuleren van de arbeidsinzet.

Grote buitenlandse concerns als Siemens, Bosch en Daimler Chrysler breidden de werkweek onlangs uit. Smead (hangmappen)in Groningen deed dat met ingang van deze week ook. Nagenoeg alle werknemers stemden hiermee in, maar vakbonden hebben dat besluit bij de rechter aangevochten.

De afspraken die Europese lidstaten in Lissabon maakten om in 2010 de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te worden noemt het IMF ,,te diffuus'' en ,,te veelomvattend''. ,,De prioriteit zou moeten liggen bij het vergroten van de prikkels om te werken, gezien de noodzaak om meer arbeid in te zetten'', stelt het IMF.

In de eurozone is het jaarlijks aantal gewerkte uren per hoofd van de bevolking in de afgelopen dertig jaar gedaald van 800 naar circa 675 uur. In dezelfde periode steeg het aantal gewerkte uren in de Verenigde Staten van 800 naar meer dan 950 uur. Volgens het IMF kon Europa in het verleden de teruggang opvangen met een hogere arbeidsproductiviteit en hogere sociale premies. Het IMF ziet echter geen ruimte voor verdere belastingverhogingen in de eurozone. Gecombineerd met de vergrijzing is een grotere inzet van arbeid de beste oplossing om de welvaartsstaat te behouden.

Het IMF is niet de enige organisatie die pleit voor langer werken in Europa. Eerder dit jaar deed de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hetzelfde, toen als remedie tegen de vergrijzingskosten.