`Ik weet hoe je van minnen plussen maakt'

Neelie Kroes (63) weet zeker dat ze een zware economische post gaat vervullen in de Europese Commissie onder leiding van voorzitter Barroso.

Barroso beloofde acht vrouwen in zijn Europese commissie en heeft er acht. Een ervan is Neelie Kroes. ,,Maar ik functioneer primair als mens, niet als vrouw'', zegt ze. ,,Ik heb niet het gevoel dat ik nu op dat item gebruikt ben.''

Wat hebt u met Europa?

,,Ik ben ooit de politiek ingegaan omdat ik vaststelde dat het zonder vrije markt bijzonder moeilijk zou worden voor Nederland. Ik bedoel als gateway naar Europa. Ik kwam tot de conclusie dat die gemeenschappelijke vrije markt zo groot mogelijk moet zijn, maar dat de piketplaatjes van die markt niet in de wetenschap of in het bedrijfsleven worden geslagen, maar in de politiek. Zo ben ik in de politiek gekomen. Ik was niet al in de box aan het kraaien: `ik wil politicus worden'.

,,Ik geloof zeer in Europa, ik geloof ook in een groot Europa. Naarmate ik langer in de politiek zat, merkte ik dat transport niet ondersteunend is voor economische activiteiten, maar vanzelfsprekende noodzaak voor de droom van die grote, vrije markt die zich overigens in een veel rapper tempo heeft ontwikkeld dan ik in de jaren zeventig voor mogelijk hield.

,,In mijn politieke bestaan heb ik ook veel met Europa te maken gehad: liberalisering van de luchtvaart, privatisering, onderhandelen met Duitse en Franse collega's. Daarna ben ik geregeld gevraagd om in Brussel advies te geven over werkgelegenheidsbeleid, transport, logistiek en infrastructuur. Europa spreekt mij dus aan. Europa is mij bekend. De plussen, de minnen en de manier waarop je van minnen plussen maakt.''

Uw visie op Europa is ingegeven door de sector transport.

,,Ja, maar vanuit Nederland is dat dus een economische visie. Dus vanuit een grotere totaliteit kijken naar hoe een markt functioneert en hoe we uiteindelijk Europese doelstellingen kunnen realiseren. Daardoor wordt een economie steviger en competitiever naar de Amerikaanse en Aziatische economieën.''

En dus is in uw ogen de portefeuille Transport een zware economische post.

,,Ja, maar dat is bepaald niet de enige die nu aan de orde is. Ik kan daar niets over zeggen: uiteindelijk is het Barroso die de mogelijkheid moet hebben met een totaal team, een totale verdeling te voorschijn te komen. Van mijn kant is het zeer belangrijk dat het een zware economische portefeuille gaat worden. Daar kun je dus diverse dingen bij voorstellen.''

Hoe past uw Europa-standpunt in het eurosceptische standpunt van uw partij, de VVD?

,,Ik voel me natuurlijk thuis in de VVD. Ik geloof dat als je over bepaalde onderwerpen genuanceerder denkt dan sommigen: check dan eerst wat het officiële VVD-standpunt is. Daar zijn wel eens misverstanden over. Ik geloof dat Van Aartsen heldere taal spreekt over Europa. Zalm heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid zijn standpunten. De VVD is bij uitstek de partij waar ruimte is om daar discussie over te hebben.

,,Duidelijk moet zijn dat de nieuwe lidstaten moeten voldoen aan de regels van het spel. Je ziet aan jongere generatie dat die zich al veel meer Europeaan voelen dan oudere mensen. Tegelijk zie je dat alle culturen gehandhaafd blijven. Vergelijk het met Amerika: geen staat is gelijk, en toch voelt iedereen zich primair Amerikaan.''

Als u geen vrouw was geweest, was u het niet geworden.

,,Dat kan niemand bewijzen. En dat hoeft ook niet bewezen te worden. Je kunt het je als samenleving niet permitteren dat je grofweg de helft van je mensen anders inschat dan de andere helft. Dat was ook tijdens de de kabinetsformatie mijn doelstelling: kom niet bij me aan met het argument van `ze (de vrouwen, red.) zijn er niet'. Maar ook: ga niet alleen op het standpunt van kwantiteit staan. Zonder de kwaliteit erbij betaal je later weer de rekening.

,,Als wij als Nederland een achterstand hebben, dan ben ik alleen maar blij dat we met mijn voordracht het inlopen van een achterstand een hogere versnelling kunnen zetten. Als ik een voorbeeld voor vrouwen kan zijn, heiligt het doel de middelen. Wat ik enorm in Barroso waardeer is dat hij zijn nek uitstak en zich laat afrekenen op een concreet aantal vrouwen in de commissie. Ik dacht toen: `man, jij deugt!'.''