Europese ambities Kroes

Neelie Kroes heeft in het verleden enkele verstrekkende Europese ambities geformuleerd. Zo stelde zij in 1991 als co-voorzitter van een adviesgroep voor de toenmalige Euro-commissaris Karel van Miert (Transport) voor om elke Europeaan twee tot drie cent extra te laten betalen per liter benzine of diesel. Met deze opbrengst zou een Europees Infrastructuur Fonds moeten worden bekostigd.

De `Groep Transport 2000 Plus' die Kroes samen met de oud-Europees Commissaris Pisani voorzat, bepleitte ,,een werkelijk Europees vervoersbeleid''. Zo wilde men bijvoorbeeld in alle lidstaten een tolheffingssysteem invoeren voor het gebruik van wegen tijdens het spitsuur. De heffing en het aparte Infrastructuurfonds zijn er nog niet. Over een tolsysteem (Eurovignet) zijn de EU-lidstaten sterk verdeeld; Nederland heeft het onderwerp als EU-voorzitter weer op de agenda gezet.

Kroes werd in 1994 al eens door haar partij voorgedragen als Commissaris. Toen werd echter zittend Europees Commissaris Hans van den Broek herbenoemd.