China bouwt zelf oliepijpleiding

Het Chinese staatsoliebedrijf PetroChina heeft eergisteren de onderhandelingen afgebroken met Shell, ExxonMobil en het Russische Gazprom over deelname in de aanleg van een pijpleiding van het westen van het land naar Shanghai. De pijpleiding zou 4.200 kilometer lang zijn en 15 miljard gaan kosten.

De pijpleiding, die al deels in gebruik is, vervult een belangrijke rol in China's energievoorziening. De drie buitenlandse concerns brachten technische kennis in en wilden met de joint-venture hun positie in China versterken. De energiebehoefte van het land stijgt de laatste jaren explosief door de sterk groeiende economie.

De onderhandelingen verliepen al geruime tijd moeizaam. De Koninklijke/Shell, ExxonMobil en het Russische Gazprom raakten ontevreden over het rendement op hun investeringen, maar PetroChina stond erop om de gasprijzen laag te houden. Daarnaast verslechterden de persoonlijke relaties tussen de PetroChina-top en de drie, doordat voormalig topman Ma Fucai weinig bereidheid toonde tot samenwerking met de energieconcerns. Toenmalig premier Zhu Rongji hechtte bij de start van het project grote waarde aan buitenlandse technische inbreng, maar volgens analisten heeft PetroChina de drie investeerders inmiddels niet meer nodig omdat het nu zelf voldoende kapitaal heeft. Maar de bedrijven hadden volgens betrokkenen ook onderling onenigheid en traden niet als een eenheid op. Shell wil hier niet op reageren.

PetroChina had een aandeel van 50 procent in de joint-venture, de drie buitenlandse partijen ieder 15 procent, en de Chinese raffinaderij Sinopec 5 procent. Behalve de pijpleiding omvatte het ook de winning van gas, de verwerking en de verkoop ervan.

Shell noemt het afbreken van de samenwerking ,,zeer spijtig'', maar zegt dat de overige activiteiten en investeringen in China gewoon doorgaan, waarvan sommige in samenwerking met PetroChina. Het energieconcern investeert dit jaar 1 miljard dollar in het land. In de stad Nanhai bouwt het momenteel aan een petrochemische installatie van 4,4 miljard euro. Daarnaast bouwt het 500 benzinestations en is het actief op de markt voor smeermiddelen.

De gaspijpleiding is een belangrijk project voor de Chinese regering, die het aandeel van gas in de energieconsumptie verhogen van 3 procent nu naar 10 procent in 2010, om de zware vervuiling door kolen terug te dringen.