Werkloosheid in eurolanden stabiel

De werkloosheid in de twaalf eurolanden was in juni 9 procent, precies hetzelfde als in mei en 0,1 procentpunt meer dan in juni 2003. Dat meldt bureau Eurostat. In de EU als geheel, inclusief de nieuwe lidstaten in het voormalige Oostblok, was 9,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. Ook dat cijfer is onveranderd. Nederland heeft een relatief lage werkloosheid (4,8 procent), maar het aantal werklozen nam er wel sneller toe dan elders.