Raar

Een avond scherper tv kijken dan je doorgaans doet, roept verwarring op. In Paraguay is een warenhuis afgebrand, veel doden. Het buurland Argentinië heeft hulp gestuurd, meldt het NOS-journaal onder beelden van pakketten die op een lopende band worden gezet. RTL-Nieuws brengt hetzelfde item. Onder dezelfde beelden zegt een stem dat de pakketten uit Spanje komen. Raar.

Wrang om Jan Pronk bij Twee vandaag te horen zeggen dat inzake Darfur (nog?) niet van genocide gesproken kan worden en dat, ik citeer, ,,moet worden opgepast voor woordinflatie''. Is dat dezelfde man die het met minister Verdonk aan de stok kreeg omdat zij diens kwalificatie `deportatie' voor haar beleid niet accepteerde? Met tv als enige bron moet je er trouwens wel flink voor gaan zitten om het nieuws te doorgronden. Pas uit een bijzin in een vraag van Netwerks Aart Zeeman viel te begrijpen waarom de speciale gezant Pronk plotseling zo voorzichtig is. In VN-verband is namelijk eind vorige week afgesproken dat Soedan nog dertig dagen de tijd krijgt om zelf orde op zaken te stellen. Maar die termijn wordt doorkruist wanneer genocide zou worden geconstateerd; dan is onmiddellijk ingrijpen geboden. Zodat om dat begrip vooralsnog maar even wat heen wordt gejongleerd.

Er was meer onbegrijpelijks. Wellicht sturen we straks Nederlandse soldaten. Een boze vakbondsbestuurder met een gemakzuchtige ledenriedel (,,de politiek moet straks maar zeggen of Soedan ons enige honderden levens waard geweest is'') riep in een interview bij Twee vandaag `oud-IGK De Veer' aan als getuige voor zijn stelling. Geen kijker natuurlijk die begrijpen kon dat hij doelde op oud-luitenant-generaal De Veer (vorig jaar rond Sinterklaas afgezwaaid) en dat het acroniem IGK staat voor Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. De zon stond hoog aan de lucht, het was dus een opname. Waarom stopt de verslaggever het interview niet als zo'n man uit gewoonte en gebrek aan inzet om zich in de kijker te verplaatsen onbegrijpelijke termen bezigt? Een béétje tv-journalist zegt dan: ,,dit doen we over, want voor u is dit dagelijkse kost, maar voor mijn kijker spreekt u Swahili – en ik wou het graag in rond Hollands alsnog horen.'' Zijn simpele taak is immers om de kijker een begrijpelijk verhaal te presenteren. Goed, laten we mild zijn, de verslaggever had zijn dag niet. Waarom sneuvelt zo'n fragment dan niet alsnog in de montageruimte onder een eindredactioneel sermoen? Antwoord op vraag één: omdat de verslaggever het óf niet heeft gehoord omdat hij niet goed luistert óf het laat lopen en denkt dat de context wél helder is. Antwoord op vraag twee: omdat dat soort eindredacteuren in Hilversum amper bestaat.

Verder mocht Pronk het in datzelfde Twee vandaag nog (zonder uitleg) hebben over `de dertigdagentermijn van vorige week' (die uitleg kwam pas in Netwerk) en ook over `labeling' (inzake mogelijke genocide), die er niet toe zou doen. De vakbondsman repte ongestoord nog even van `Belgische para's'.

Andermaal: raar.

Aartsbisschop Adrianus Simonis mocht het in Nova nog bonter maken. Curiekardinaal Joseph Ratzinger wil met instemming van de paus meer aandacht voor verschillen tussen de seksen en onze Utrechtse prelaat was bereid oud-KRO-presentatrice M. van Weegen hieromtrent live te woord te staan. De 69ste opvolger van Sint Willibrord maakte het evenwel ook wie onbevooroordeeld naar zijn boodschap trachtte te luisteren niet gemakkelijk, om sterker termen te vermijden. Wat dacht u van: ,,Man en vrouw staan in asymmetrische polariteit tot elkaar, die echter wel complementair is.'' Uiteraard monseigneur, maar dan ook niet meer zeuren dat het zondag zo leeg is omdat uw boodschap slecht wordt verstaan.

Wie het publiek wil bereiken moet de moeite nemen zich helder te uiten. En wie dat nalaat zou op de journalistieke zeef moeten sneuvelen. Quod non, gisteren – en veel vaker.

    • Ton Elias