Politiechefs: jacht op kinderporno moet intensiever

De Raad van hoofdcommissarissen wil een landelijk politiecentrum voor de opsporing van kinderporno op internet instellen. Het huidige landelijk team voor de opsporing van kinderporno moet worden uitgebreid van vijf naar vijftien rechercheurs. Dat heeft een woordvoerder van de raad bevestigd.

De rechercheurs in het centrum moeten gericht zoeken naar kinderporno op internet en een register van reeds opgespoorde kinderporno bijhouden. Daarnaast moet er in het centrum een meldpunt komen waaraan internetgebruikers gevonden kinderporno kunnen doorgeven.

De wens om zo'n centrum in het leven te roepen vloeit voort uit een rapport van de adviesgroep `Zeden' van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Naast het huidige landelijke team sporen ook regionale politiekorpsen kinderporno op. Maar gezien de groei van kinderporno is intensivering van de opsporing van kinderporno gewenst, aldus de woordvoerder. Komend najaar beslist de Raad van hoofdcommissarissen of het centrum er komt. Dat is onder meer afhankelijk van de financiering, 500.000 euro op jaarbasis.

De politie werkte de afgelopen jaren samen met het particuliere meldpunt kinderporno op internet. Dat meldpunt verricht goed werk, aldus de woordvoerder. ,,Maar eigenlijk is dit geen particuliere, maar een overheidstaak want het gaat bij kinderporno om strafbare feiten.''

Ook het particuliere meldpunt spreekt in haar jaarverslag over 2003 een stijging van het aantal meldingen. In 2003 ontving het meldpunt 5.999 meldingen die hebben geleid tot 3.914 klachten in zowel binnen- als buitenland. Van de 208 aangiftes die het meldpunt bij de KLPD heeft gedaan, zijn honderd zaken overgedragen aan justitie. Het aantal klachten waarop acties werd ondernomen, steeg met 67 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. In de eerste vier maanden van vorig jaar kreeg het meldpunt 178 klachten binnen, in dezelfde periode van dit jaar waren er al 723 klachten, aldus een medewerkster van het meldpunt maandagavond in de Nova.

Het meldpunt heeft de indruk dat de kinderporno op internet, steeds extremer wordt. De toename van het aantal meldingen komt vooral door spam (ongewenste e-mails) waarin verwezen wordt naar kinderpornosites. Dat wijst volgens het meldpunt op verdere commercialisering van de porno.