Op Rotterdam Airport uur langer vliegen

Rotterdam Airport mag een uur langer open blijven. Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD) heeft hiertoe gisteren besloten. De vergunning wordt aangepast zodat vliegtuigen ook tussen 23.00 uur en 24.00 uur mogen landen.

De totale hoeveelheid geluid zal door de verruiming niet toenemen, zegt Schultz. Het jaarlijks toegestane maximum aan geluid blijft hetzelfde. In de berekening voor het totale geluid tellen de vliegtuigen die tussen 23.00 uur en 24.00 uur landen tien keer zwaarder mee. Dat betekent dat door elk vliegtuig dat tussen 23.00 uur en 24.00 uur landt, het jaarlijks maximum aan toegestaan geluid eerder worden bereikt. Vliegtuigen die tussen 23.00 uur en 24.00 uur op Rotterdam Airport landen, moeten bovendien van een `stil' type zijn.

Het besluit van Schultz is genomen ,,na een zorgvuldige afweging van alle effecten (economie, maatschappelijk draagvlak en milieu)''. Het aanpassen van de openingstijden is een verzoek van de gemeente Rotterdam. Uit onderzoek blijkt dat verruiming gunstig is voor de economie en de werkgelegenheid in de regio.

De Tweede-Kamerleden Van Gent en Duyvendak van GroenLinks hebben gisteren vragen gesteld aan de staatssecretaris. Zij willen weten of ook starts zijn toegestaan en of de verruiming van de openingstijden binnenkort ook te verwachten is voor andere regionale vliegvelden, zoals vliegveld Maastricht.

De gemeente Rotterdam was vijf jaar geleden nog fel gekant tegen nachtvluchten. In een herenakkoord tussen luchthaven en gemeente zouden vluchten `in de randen van de nacht' zoveel mogelijk worden beperkt. Het was vooral de PvdA-fractie, die toen de dienst uitmaakte in de gemeenteraad, die zich uitsprak tegen nachtvluchten. Maar vorig jaar sprak de nieuwe raad, waarin de PvdA nog slechts 11 van de 45 zetels heeft, zich al uit voor verruiming van de nachtvluchten.

GroenLinks wil na het reces een Kamerdebat houden over de verruiming. Ze wil weten waarom het besluit genomen is zonder de Kamer te consulteren en of Schultz ook de buurgemeenten van Rotterdam heeft geconsulteerd. Rotterdam Airport ligt op het grondgebied van de gemeente Rotterdam, maar wel op de uiterste noordgrens, zodat in de praktijk, naast de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, ook gemeenten als Berkel en Roderijs, Bleiswijk, Zoetermeer, Midden-Delfland, Schiedam en Pijnacker-Nootdorp te maken hebben met laag overvliegende toestellen.