Nieuw volkslied Servië-Montenegro

De unie Servië-Montenegro gaat op zoek naar een nieuw volkslied, omdat het bestaande lied achterhaald is. Het is het volkslied van het vroegere Joegoslavië dat de vereniging van alle Slaven in de regio prijst. Op sportmanifestaties wordt het bestaande volkslied vaak op boegeroep onthaald.