Nederlands geld voor militaire luchtbrug Darfur

Nederland betaalt mee aan de luchtbrug voor het transport van 360 soldaten die in Darfur deelnemen aan de zogenoemde waarnemingsmissie van de Afrikaanse Unie. Die luchtbrug moet deze maand nog van start gaan, aldus een woordvoerder van minister Van Ardenne (CDA) van Ontwikkelingssamenwerking.

Aan de missie nemen soldaten uit Rwanda en Nigeria deel. Deze missie telt tevens negen waarnemers van de Europese Unie, waaronder twee Nederlanders. De woordvoerder van het ministerie zegt dat Nederland nog in onderhandeling is met de Afrikaanse Unie of er naast financiële steun ,,nog meer'' nodig is.

Minister Van Ardenne zei gisteren voor de televisie dat het nog te vroeg is om militair in te grijpen in Darfur, zoals een meerderheid van VVD, PvdA en D66 in de Tweede Kamer bepleit. Zij wil eerst de bevindingen van een expertmissie, onder leiding van de Nederlander Piet Feith, en VN-gezant Jan Pronk afwachten. Daaruit zou moeten blijken of de Soedanese regering zich aan de afspraken met de Veiligheidsraad houdt. Bovendien zei de minister dat de Afrikaanse Unie momenteel de mogelijkheid moet hebben om het voortouw te nemen in de missie voor Soedan.

Ook Pronk vindt het nog te vroeg om in Darfur militair in te grijpen. Hij noemde de huidige situatie eerder al ,,buitengewoon lastig'' en benadrukte dat er een burgeroorlog gaande is. Volgens Pronk, die zich momenteel in Darfur bevindt, is de regering in Soedan intern verdeeld. Militair ingrijpen door de Westerse landen zou in zijn ogen juist ineffectief en zelfs contraproductief kunnen zijn, zo zei hij.

Van Ardenne verwelkomde het standpunt van de Tweede Kamer om in te grijpen wel als een methode om druk op de ketel te houden bij de Soedanese regering. Die had eerder aangegeven zich te zullen verzetten tegen een eventuele buitenlandse interventiemacht.

Het is nog onduidelijk hoe groot de Nederlandse bijdrage aan de luchtbrug zal zijn. De woordvoerder van Van Ardenne zegt dat daarvoor bekeken moet worden ,,in hoeveel keer de soldaten overgevlogen moeten worden''. Dat is afhankelijk van de situatie in Darfur, aldus de woordvoerder. Ook is nog onduidelijk of er materieel vervoerd moet worden.