Klaus sceptisch over kabinet in Praag

De Tsjechische president, Václav Klaus, heeft vandaag de regering van de nieuwe premier Stanislav Gross gehekeld, nog voor ze is geïnstalleerd. De president uitte openlijk zijn scepsis over de keuze die premier Gross bij de samenstelling van zijn kabinet heeft gemaakt.

Klaus benoemde onlangs de 34-jarige sociaal-democraat Gross – Europa's jongste premier op dit moment – tot regeringsleider met de opdracht een ,,dappere regering'' te vormen die pijnlijke maar noodzakelijke hervormingen van het pensioenstelsel en de gezondheidszorg zou moeten doorvoeren.

Met het resultaat van Gross' werk is Klaus duidelijk ontevreden. De president liet weten dat hij ,,niet gelukkig'' is dat het nieuwe, achttien leden tellende kabinet van de sociaal-democraat Gross bestaat uit leden van dezelfde drie partijen die al waren vertegenwoordigd in het vorige kabinet van Vladimír Špidla. Van de achttien ministers keren er zelfs twaalf terug in de nieuwe regering. ,,Als de president van het land geef ik een blanco chèque uit. Maar het zullen in 2006 de kiezers zijn die dit kabinet de rekening zullen presenteren'', aldus Klaus in een verklaring die op zijn website werd gepresenteerd. ,,De nieuwe regering weerspiegelt de mening van de kiezers bij de verkiezingen van 2002. Maar de mening van de kiezers is in de zomer van 2004 duidelijk anders. We zullen zien hoe ze in 2006 zal zijn.''

Klaus liet weten dat hij de nieuwe regering liever zo snel mogelijk wil installeren, maar hij gaf geen datum. Tsjechische media gaan er van uit dat de installatie morgen of overmorgen plaatsvindt. De president heeft niet het recht het kabinet af te wijzen, maar hij heeft als staatshoofd wel het recht van veto op wetgeving, al kan hij die uiteindelijk alleen vertragen, en niet volledig tegenhouden. Een presidentieel veto kan met een absolute meerderheid in het parlement ongedaan worden gemaakt.

Klaus meldde verder dat de vergaande impopulariteit van de vertrokken premier Špidla de belangrijkste oorzaak was van het falen van diens kabinet en dat hij daarom niet had moeten worden benoemd tot EU-commissaris.

De nieuwe regering moet zich op 24 augustus aan een vertrouwensstemming in het parlement onderwerpen.