Interpretatie van onbevlekte ontvangenis 3

De verlichte geest van Amanda Kluveld is het gelukt iets te zeggen dat ondanks de platitudes en onbeschoftheden die, helaas, haar belangrijke mededeling vergezelden, van een enorm belang kan zijn voor de toekomst van de mensheid. Daar wordt ons medegedeeld met de apodictische zekerheid van wie zich onfeilbaar weet, dat paus Johannes Paulus II zich richt ,,tot een God die niet bestaat''. Hoe weet ze dat? Natuurlijk zou ik de bewijzen willen kennen die zo'n bewering rechtvaardigen. Of moet ik wat God betreft dezelfde twijfels houden als over de wapens van Saddam Hussein?