Interpretatie van onbevlekte ontvangenis 2

Amanda Kluveld slaat de plank volledig mis bij haar interpretatie van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis.

De onbevlekte ontvangenis heeft niets te maken met de conceptie van Jezus, maar met die van Maria zelf. Het moment dat Maria, in de schoot van haar moeder Anna tot leven kwam, is het moment waarop Maria onbevlekt, dat wil zeggen zonder erfzonde op haar ziel, werd ontvangen. Bij haar conceptie werd de erfzonde niet doorgegeven.

Ook hierover kan men van mening verschillen maar zo wordt het gesteld in het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis dat op 8 december 1854 is uitgesproken door Paus Pius IX.

    • Dymph Popma-Vrolijk