Interpretatie van onbevlekte ontvangenis 11

Als Amanda Kluveld weer eens toegeeft aan haar obsessie met de katholieke kerk, moet ze zich toch wat beter laten voorlichten. In haar column `Bloemetjes- en bijtjesrace' in NRC Handelsblad van 30 juli, schrijft ze over Maria's onbevlekt ontvangen zoon. Hier haalt zij twee dingen door elkaar. De onbevlekte ontvangenis betekent dat Maria zonder de erfzonde is geboren. De maagdelijke geboorte betekent dat ze haar zoon heeft ontvangen zonder de tussenkomst van een man. Dit zijn twee verschillende dingen, hoewel ze wel met elkaar samenhangen.

    • Dr. P.F.M. Fontaine