Het `Ground Zero' van de Lage Landen

In `Gebrek aan verbeeldingskracht' (Opiniepagina, 28 juli) plaatst H.J.A. Hofland kritische kanttekeningen bij de conclusies van de Amerikaanse commissie die onderzoek deed naar 11 september. De gewetensvraag of het een Amerikaanse president of een gewone burger van het Westen kwalijk genomen kan worden een gebrek aan verbeeldingskracht getoond te hebben brengt hij uiteindelijk onder in de rubriek van theoretische vragen. Een steviger conclusie is mijns inziens op zijn plaats. Immers, enig historisch besef had op de avond van 11 september reeds tot de conclusie moeten leiden, dat de VS onder leiding van Bush c.s. de gebeurtenissen van die dag zouden aangrijpen voor manipulatie op de golven van de ontstane emoties. Terwijl de rookwolken van het voormalige WTC de skyline van New York een macabere aanblik gaven haastte de Bush administratie zich om vast te stellen dat er sprake was van een aanval op `Het Westen'. Niemand lijkt zich serieus te hebben afgevraagd wat er met `Het Westen' precies werd bedoeld. Met misplaatste solidariteit voegde tal van West-Europese landen zich in de kring van naties die zich óók aangevallen zouden moeten voelen. En daar ging het mijns inziens mis.

Klakkeloos werden de VS geadopteerd als het boegbeeld van de westerse wereld. Dat had nooit mogen gebeuren. Het ontnam al die andere westerse landen de mogelijkheid om een sturende rol te vervullen bij het formuleren van een constructief antwoord op de destructieve aanval. Een aanval die uitsluitend bedoeld was als afstraffing van de Amerikaanse arrogantie. Een antwoord dat had moeten bestaan uit een dialoog en niet uit een oorlog.

Wie valt wat kwalijk te nemen? Onze toenmalige regering, omdat zij deze valkuil niet opgemerkt heeft. En onze nationale omroep, die meende de urenlange verhoren van Bill Clinton inzake Monica Lewinski, te moeten uitzenden, terwijl, zoals Hofland memoreert, Osama Bin Laden bezig was met de voorbereidingen tot de grote aanval. Dat was, prime time, het `Ground Zero avant la lettre' van de Lage Landen.