Examen voor inburgeren kost 350 euro (Gerectificeerd)

Het verplichte inburgeringsexamen gaat migranten 350 euro kosten. Het examen wordt eind dit jaar ingevoerd, en wordt afgenomen in het land van herkomst van de migrant.

Dat schrijft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) in het voorstel voor de Wet inburgering in het buitenland, dat de regering onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Verdonk schat dat er jaarlijks bijna 17.000 examens zullen worden afgenomen. Het examen wordt afgenomen op een Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst van de migrant, op een computer die in verbinding staat met een centrale computer in Nederland. De toets meet de kennis van de Nederlandse taal en samenleving van de migrant.

Wie niet slaagt voor de toets krijgt geen voorlopige machtigiging tot verblijf (MVV) en komt daardoor niet in aanmerking voor gezinsvorming of gezinshereniging.

Op basis van de inburgeringsresultaten in Nederland schat de minister dat tussen de 15 en 20 procent van de migranten de laag- en niet-opgeleiden niet voor het inburgeringsexamen in het buitenland zal slagen. De toets geldt niet voor arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland aan de slag willen en nieuwkomers uit EU-landen.

Het kabinet-Balkenende kondigde bij zijn aantreden al aan dat zogenoemde huwelijksbruiden alleen nog naar Nederland kunnen komen als ze zich in hun eigen land al voorbereiden op hun nieuwe leven. Verdonk vroeg de commissie-Franssen (genoemd naar haar haar voorzitter, de commissaris van de koningin in Zuid-Holland) om haar te adviseren over het inburgeringsexamen in de landen van herkomst. Franssen raadde haar aan volledig van het plan af te zien omdat er ,,hoge kosten mee zijn gemoeid en het rendement gering is'. De commissie vond dat het geld beter ingezet zou kunnen worden voor de integratie na binnenkomst in Nederland.

De regering en een meerderheid in de Tweede Kamer staan er op om op deze manier de komst van analfabete en nauwelijks opgeleide migranten tegen te gaan. Nederland is het eerste Europese land dat deze aanvullende eis stelt.

Verdonk erkent in de memorie van toelichting bij de wet dat ,,het nieuwe inburgeringsvereiste als selectiemechanisme ook een immigratiebeperkend effect heeft'. De regering zegt dit te ,,te verkiezen boven de situatie waarin de integratie al direct na de inreis op achterstand staat'.

Een kleine 40 procent van de migranten die zich in 2002 in Nederland vestigden (86.619) bestond uit zogenoemde gezinsvormers en gezinsherenigers. Het aantal kinderen dat zich bij hun in Nederland wonende ouders voegt neemt de laatste jaren sterk af, het aantal `importhuwelijken' stijgt.

Rectificatie

Inburgeren

In het artikel Examen voor inburgeren kost 350 euro (3 augustus, pagina 3) werd gemeld dat het inburgeringsexamen in het buitenland eind dit jaar wordt ingevoerd. Volgens het ministerie van Justitie treedt de Wet inburgering in het buitenland op zijn vroegst in juni 2005 in werking.