Al-Aqsa eist dat Arafat grote schoonmaak houdt

De Palestijnse Al-Aqsa brigades zijn het zat. Arafat moet een einde maken aan vriendjespolitiek en corruptie. De brigades zetten hun eis met geweld kracht bij.

Abu Mohammed, woordvoerder van de Al-Aqsa Martelaren Brigade in de Gazastrook, formuleert het zeer stellig: ,,De Palestijnse Autoriteit krijgt twee weken om te bewijzen dat het deze keer ernst is met de hervormingen die Arafat heeft beloofd.''

Al-Aqsa, zegt Abu Mohammed, vertrouwt erop dat premier Ahmed Qurei nu echt de bevoegdheid krijgt over orde en veiligheid en dat er een einde komt aan de corruptie. Maar de sleutelfunctionarissen binnen de Palestijnse Autoriteit die verantwoordelijk zijn voor de wanorde en corruptie, moeten weg. ,,We willen dat er koppen rollen. Zo niet, dan volgen meer acties en meer geweld. Wij waarschuwen Arafat dat het volk klaar staat om het recht in eigen hand te nemen.''

De ontmoeting met Abu Mohammed heeft plaats in het diepste geheim. De leiders en hun zwaar bewapende lijfwachten treffen alle denkbare veiligheidsmaatregelen. De militante Al-Aqsa-organisatie opereert sinds het begin van de tweede Palestijnse opstand (najaar 2000) ondergronds. Met moslimextremistische groepen als Hamas en Islamitische Jihad geldt zij als Israëlisch doelwit van moordaanslagen en zuiveringen in Gaza.

Ultimatum of niet, afgelopen weekeinde gijzelde een Al-Aqsa-cel in Nablus op de Westelijke Jordaanoever enige tijd drie hulpverleners. Die actie liet opnieuw zien dat `de leiding' niet alle strijders onder controle heeft. Maar de interne verhoudingen zijn ,,allerminst troebel'', bezweert Abu Mohammed.

Al-Aqsa is de drijvende kracht achter de jongste confrontatie binnen Fatah, de politieke beweging en partij van Yasser Arafat die binnen de Palestijnse Autoriteit de lakens uitdeelt. Daarin staat ook de toekomst van de gewapende groepen op het spel. De oude garde rond Arafat wil de intifada afblazen en groepen als Al-Aqsa ontwapenen. Maar de rebellen willen juist dat de oude garde plaatsmaakt, omdat zij macht en rijkdom zou monopoliseren en zou misbruiken ten koste van het volk. Deze strijd is niet nieuw, maar zij was tot voor kort voornamelijk een politieke krachtmeting; geweldsacties en gijzelingen in eigen gelederen kwamen sporadisch voor. De laatste tijd is dat anders geworden.

De radicale Al-Aqsa is een autonoom optredende, gewapende groep binnen de Fatah-beweging van Arafat. In feite gaat het om een verzameling splintergroepen, waaronder de Abu Rish-brigade die in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Khan Younis vier Franse hulpverleners gijzelde ,,om de druk op Arafat op te voeren'', of de cel die in Nablus toesloeg.

Al-Aqsa-strijders vallen tegenwoordig op doordat zij openlijk met wapens zwaaien, onder het alziend oog van de Israëlische geheime diensten Mossad en Shin-Bet.

In de huidige machtsstrijd binnen Fatah zijn de strijders evenzeer politieke symbolen als militaire instrumenten, waarmee Arafat de confrontatie aangaat met zijn ex-veiligheidschef en oud-minister van Binnenlandse Veiligheid Mohammed Dahlan, die volgens veel waarnemers achter het oproer in de Gazastrook zit en die zich gesteund zou weten door Israël en de VS.

Dahlan schaarde zich afgelopen weekeinde achter het ultimatum van Al-Aqsa. Hij dreigde in een vraaggesprek met een krant in Koeweit met massale demonstraties als Arafat de beloofde hervormingen niet voor 10 augustus zou hebben doorgevoerd.

Volgens Abu Mohammed gaat het conflict in de eerste plaats over corruptie en hervormingen binnen Fatah en de Palestijnse Autoriteit. Al-Aqsa gijzelde korte tijd de van corruptie beschuldigde politiechef Ghazi Jabali en dwong Arafat hem te ontslaan. Ook de benoeming van Arafats neef Moussa tot nieuwe veiligheidschef zette kwaad bloed. Premier Qurei diende zijn ontslag in en even leek zelfs het lot van Arafats regime bezegeld.

Maar de Palestijnse president wist andermaal de storm met wat concessies te keren. Zijn centrale machtspositie is nog nooit echt in het gedrang gekomen. Of liggen de kaarten met het ultimatum van Al-Aqsa dit keer anders? Abu Mohammed: ,,Onze eis is duidelijk: de wet is er voor iedereen. Dat betekent in de eerste plaats dat corrupte medewerkers moeten opstappen. Wij hebben een lange lijst van corrupte Fatah-leiders tegen wie wij spijkerharde dossiers hebben. Onder hen Nabil Shaath, en ook Moussa Arafat, die bovenaan prijkt. Als Arafat hen blijft beschermen, komen er meer acties en geweld.''

Abu Mohammed zwaait met een boekje met het logo van de Al-Aqsa Brigade, een handgranaat gevat tussen de lopen van twee kalasjnikov-geweren die als twee armen de koepel van de Al-Aqsamoskee beschermen. Het telt veertig pagina's en heet `Bezetting en corruptie, twee kanten van dezelfde medaille'. ,,Al onze eisen en voorstellen voor een echt hervormingsbeleid staan erin. Er is door de Autoriteit niet eens op gereageerd! We hebben gedreigd naar de islamitische verzetsbewegingen [Hamas en Jihad, red.] te stappen voor steun. Uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. We bekijken nu hoe we samen kunnen ijveren voor een betere toekomst voor ons volk'', aldus Abu Mohammed.

,,De corrupte adviseurs in de entourage van de president doen alsof ons plan is geïnspireerd door buitenlandse geheime diensten en is bedoeld om de macht van Arafat te ondermijnen'', zegt Abu Mohammed. ,,Maar ons project is duidelijk: Arafat zelf is niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. Hij liet al die tijd toe dat de wet niet werd toegepast. Arafat verpersoonlijkt ons volk en wij eisen dat iedereen hem respecteert. Maar dat geldt niet voor al die corrupte en tandeloze oude mannen die hem omringen. Zij zijn aan het einde van hun politieke leven gekomen.''

Juist om te voorkomen dat er echte hervormingen komen, had deze `oude garde' volgens Abu Mohammed Arafat overgehaald ,,de corrupte Moussa te benoemen ter vervanging van de crimineel Jabali''. Daarmee zouden de oud-gedienden ,,welbewust de crisis hebben verdiept – om hun eigen huid te redden.''

,,De komende twee weken zullen wij uitsluitend vreedzame demonstraties houden. Maar als Arafat de protesten blijft negeren zullen wij het justitieapparaat van de Autoriteit vervangen door onze revolutionaire rechtspraak'', kondigt Abu Mohammed aan. Nerveus kijkt hij om zich heen. Zijn lijfwachten worden met de minuut onrustiger. Dan snauwt hij: ,,Kom, we gaan! Het is niet gezond in Gaza lang op dezelfde plaats te blijven.''

    • Wilfried Bossier