`Vijandschap bederft relatie man-vrouw'

Het Vaticaan noemt het modern feminisme een gevaar voor het gezin, en pleit ervoor de wezenlijke aanvulling die man en vrouw vormen in het oog te houden.

Het Vaticaan richt zich in een nieuw document tegen het moderne feminisme. Dat heeft ervoor gezorgd dat vrouwen ,,om zichzelf te kunnen zijn, zich tot tegenstanders van de man maken''. ,,Dit proces leidt tot verzet tussen man en vrouw, waarbij de identiteit en de rol van de een worden benadrukt ten nadele van de ander.'' Dit ,,leidt tot schadelijke verwarring'' en heeft ,,onmiddellijke en dodelijke effecten op de structuur van de familie'', zo meent het Vaticaan.

De rooms-katholieke kerk pleit ervoor de wezenlijke aanvulling die man en vrouw voor elkaar vormen in het oog te houden. In een verwijzing naar Genesis 2:4-25: ,,Gevormd door God en gezet in de tuin die hij zou moeten cultiveren, de man, aan wie nog steeds wordt gerefereerd als Adam, ervoer een eenzaamheid die de aanwezigheid van dieren niet kon overkomen. Hij had een levensgezel nodig die zijn partner zou zijn. Die term refereert niet aan een inferieure, maar aan een onmisbare helper.''

Kardinaal Ratzinger, opsteller van de brief, wist het verschil tussen man en vrouw niet uit, maar schrijft dat vijandschap de verhouding van man en vrouw bederft. De sekseverschillen zijn van wezensbelang, betoogt hij. Rechts- en machtsongelijkheid moeten juist worden verholpen door de complementariteit van man en vrouw, en de verschillen tussen de seksen moeten worden erkend en geprezen. ,,Boven alles moet het feit dat menselijke wezens personen zijn worden benadrukt: ,,Man is een persoon, man en vrouw zijn dat beiden, omdat beiden werden gecreëerd in het evenbeeld van en gelijkend op God.''

In het document wordt daarom fel uitgehaald naar de feministische neiging het verschil tussen man en vrouw vooral historisch en cultureel te verklaren en de biologische verschillen tot een minimum terug te brengen.

Het Vaticaan erkent de bijzondere rol van de vrouw leven te schenken. Die kwaliteit ,,veroorlooft haar snel volwassen te worden, en geeft haar een idee van de ernst van het leven en de verantwoordelijkheden''. Tegelijkertijd stelt de kerk dat ,,alhoewel het moederschap een belangrijk element is van de identiteit van de vrouw, betekent dit niet dat vrouwen alleen gezien moeten worden in het perspectief van voorplanting.'' Omdat vrouwen iets unieks kunnen bijdragen, moeten zij juist een sterkere rol in de maatschappij krijgen. De kerk roept regeringen op het voor vrouwen makkelijker te maken een baan te hebben zonder ,,het familieleven op te geven''. ,,Vrouwen zouden aanwezig moeten zijn in de wereld van het werk en de organisatie van de maatschappij. Vrouwen zouden toegang moeten hebben tot verantwoordelijke posities die hen toestaan het beleid van naties te inspireren en innovatieve oplossingen voor economische en sociale problemen te stimuleren.''

Vrouwen die kiezen voor een full-time rol als moeder moeten echter niet worden gestigmatiseerd. ,,Een rechtvaardige taxatie van het werk van vrouwen binnen het gezin is noodzakelijk. Aldus kunnen vrouwen die vrijwillig wensen hun gehele tijd aan het huishouden te besteden dat doen zonder door de maatschappij te worden gestigmatiseerd en zonder financieel te worden gestraft.''

Aan het einde van het document stipt Ratzinger kort de kwestie van vrouwelijke priesters aan. De rol van de vrouw binnen de kerk is vooral die van getuige en ,,bruid'', zoals de Maagd Maria het voorbeeld gaf, en verschilt derhalve van die van de man.