Oppositie wil isolatie Schiphol voortzetten

De oppositie in de Tweede Kamer vindt het onaanvaardbaar dat omwonenden de dupe worden van ruzie tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de luchtvaartsector over de kostenstijging bij de isolatie van woningen rond Schiphol. GroenLinks en de SP hebben staatssecretaris Schultz daarom gemaand om het werk snel weer op gang te brengen.

Het Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis) dat loopt sinds het eind van de jaren negentig, voorziet in de isolatie van 14.000 woningen en 3000 bedrijfs- of kantoorpanden. De kosten werden aanvankelijk geraamd op 234 miljoen euro, maar eind vorig jaar werd bekend dat de luchtvaartsector volgens het kabinet 800 miljoen euro zou moeten bijdragen. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen weigerden dat en lieten het project onderzoeken door een technisch bureau. Een van de conclusies was dat de kosten van de isolatie ruim 30 procent duurder uitviel dan bij vergelijkbare projecten. Oorzaak volgens de sector: ,,mismanagement''. Het werk is daarop stil gelegd.

In de afgelopen jaren heeft ook de Algemene Rekenkamer enkele keren gewaarschuwd dat het financieel beheer bij dit isolatiewerk onvoldoende was. Staatssecretaris Schultz beloofde beterschap, zoals haar voorganger minister De Boer (LPF) al had gedaan. Tevens vroeg Schultz de Rekenkamer om de gang van zaken nauwkeurig te onderzoeken en daarbij vooral aandacht te besteden aan de oorzaken van de kostenstijging. Vorige zomer begonnen de rekenmeesters aan hun onderzoek.

Het concept-rapport is nu gereed en ligt bij de directie van Schiphol en op het departement voor commentaar. De conclusies gaan volgens ingewijden opnieuw in de richting van mismanagement. Al onder leiding van minister Netelenbos (PvdA) zijn er volgens de Rekenkamer fouten gemaakt die ertoe leidden dat de kosten van het project uit de hand konden lopen en was ook het toezicht onvoldoende.

GroenLinks heeft de staatssecretaris gevraagd het concept-rapport naar de Tweede Kamer te sturen, maar dat zal volgens een woordvoerder van het departement niet gebeuren.