Minder subsidies voor de landbouw

Afschaffing van handelsverstorende exportsubsidies in de landbouw is het opvallendste punt in het raamwerkakkoord dat de leden van de Wereldhandelsorganisatie dit weekeinde hebben gesloten. Andere onderhandelingsresultaten zijn:

Afbouw van binnenlandse subsidies voor landbouwproducten. Dit geldt met name voor de rijke landen.

Een subcommissie binnen de WTO gaat zich speciaal met katoen bezighouden. Katoenlanden krijgen extra hulp van IMF en Wereldbank.

Ruimere toegang tot de markt voor agrarische producten door verlaging van invoertarieven. Dit is van toepassing voor alle landen, maar voor de allerarmste landen geldt hier een uitzondering.

Landen mogen `speciale' producten aanwijzen waarvoor hogere invoertarieven blijven gelden om het overspoelen van hun markt te voorkomen; suiker in het geval van de EU.

Nadere besprekingen over markttoegang voor niet-agrarische producten.

Verbetering van douaneprocedures en handelsfaciliteiten; voor arme landen geldt dat ze dit naar vermogen zullen doen.

Voor de handel in diensten moeten de WTO-leden elkaar `zo snel mogelijk' concrete voorstellen doen.