Kamer positief over akkoord

De Tweede Kamer is gematigd positief over het WTO-raamakkoord, dat dit weekeinde is gesloten. Alle fractiewoordvoerders zijn blij dat het handelsoverleg weer is vlotgetrokken na de mislukking van de top in Cancún vorig jaar.

,,Dit is een stap in de goede richting'', aldus Kamerlid Dezentjé-Hamming (VVD). ,,Afschaffing van de subsidies is in de liberale lijn.'' Ook PvdA en GroenLinks juichen de afschaffing van de exportsubsidies in de landbouw toe. Het CDA, de partij met de grootste agrarische achterban, steunt de afschaffing eveneens, maar is blij dat dit geleidelijk gebeurt. ,,Maar ik vind de euforische stemming van minister Brinkhorst wat voorbarig'', zegt CDA-Kamerlid De Haan. ,,Wat blijft er in het WTO-overleg overeind van de inkomenssteun aan de Europese boeren, die vorig jaar is losgekoppeld van de productie? Bovendien moet nog blijken of de Amerikanen echt bereid zijn om in hun ingewikkelde subsidiestelsel te snijden. Anders kunnen de onderhandelingen alsnog mislukken.''

Volgens Kamerlid Vendrik (GroenLinks) ligt bij de directe inkomenssteun nu juist het probleem. Het belang van de exportsubsidies wordt volgens hem overschat. ,,Die dreigen een soort symbool te worden voor de Europese landbouwpolitiek, terwijl het slechts 10 procent van het totale landbouwbudget bestrijkt. De directe inkomenssteun is veel meer handelsverstorend.''

De afschaffing van de exportsubsidies zal geen wezenlijke gevolgen hebben voor de Europese landbouw, verwacht F. van Tongeren, hoofd sectie Internationale Handel en Ontwikkeling van het Landbouw Economisch Instituut. Noch de werkgelegenheid noch het voortbestaan van landbouwactiviteiten zal volgens hem door het wegvallen van de exportsubsidies beslissend worden beïnvloed.

Ook voor de ontwikkelingslanden is de afschaffing van de exportsubsidies volgens Van Tongeren van beperkte betekenis. ,,Toegang tot de Europese markt is voor hen veel belangrijker.''