In 25 jaar tweemaal meer tweelingen

Het aantal tweelinggeboorten is in 25 jaar verdubbeld. In 1976 werden ongeveer 1.800 tweelingen geboren. Dat is bij één op de 103 bevallingen. Vorig jaar was dat aantal verdubbeld tot 3.600 tweelingen, bij één op de 55 bevallingen. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. De stijging is een gevolg van in-vitrofertilisatie om vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen te helpen bij het krijgen van een kind. De toename van het totaal aantal tweelingen bestaat vooral uit twee-eiige tweelingen. Dat is sinds het midden van de jaren zeventig meer dan verdubbeld. Het aantal eeneiige tweelingen is nagenoeg hetzelfde gebleven.