Gratis pensioen? DNB kan het doen

De Nederlandsche Bank stak vorig jaar 55 miljoen euro extra in haar eigen pensioenfonds. Goed gedaan, of pensioengeld slecht belegd?

De Nederlandsche Bank is het beste jongetje in de klas. Heeft haar pensioenfonds te weinig financiële reserves ten opzichte van de norm van de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (zelf gefuseerd met de Nederlandsche Bank)?

Geen nood. De Nederlandsche Bank gebruikt 55 miljoen van haar winst over 2003 en dekt het tekort in één keer af.

Goed gedaan? Ja, zullen directie, werknemers en gepensioneerden zeggen, die hun fraaie pensioenregeling gratis gecontinueerd zien. Zij betalen geen pensioenpremie, net de werknemers bij menig commerciële bank. De kleine banken zijn de meetlat voor de salarisgroei bij de centrale bank. Het personeel betaalde geen premies, maar De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zelf ook jarenlang geen pensioenpremies afgedragen, zoveel geld verdienden de beleggers van het fonds. Die beleggers zijn de divisie financiële markten van De Nederlandsche Bank zelf. Het is overigens curieus te lezen dat DNB eind 2002, toen de pensioencrisis in Nederland door de lage rente en de ondermaatse premies al manifest was, nog een korting op haar premie kreeg.

Goed gedaan? Nee, vindt CDA-kamerlid P. Omtzigt. Hij vindt het maar niets dat publiek geld wordt gebruikt om de pensioenregeling van de centrale bank veilig te stellen. Uit het jaarverslag van het pensioenfonds zelf blijkt dat DNB het hele bedrag van 55 miljoen niet had hoeven te storten. Als het pensioenfonds minder dan het benodigde vermogen heeft, moet de bank het verschil in drie jaar bijpassen, is de afspraak. In het jaarverslag staat nergens dat het pensioenfonds een verzoek om een volledige storting heeft gedaan. Dat was kennelijk een besluit van de DNB-directie. De extra 55 miljoen euro kwam niet in 2003 bij het pensioenfonds binnen, ook al wordt het wel meegeteld bij de inkomende kasstroom van dat jaar, maar pas in februari 2004.

Goed gedaan? Het rendement op het pensioengeld (604 miljoen euro, eind 2003) van De Nederlandsche Bank was vorig jaar tamelijk laag ten opzichte van het gemiddelde, dat de adviesfirma WM Company becijfert. Rendement is het levensbloed van elke pensioenregeling. Vorig jaar verdiende het DNB-pensioenfonds 6,7 procent, dat is 4 procentpunt minder dan het doorsnee pensioenfonds. In euro's scheelt dat bijna 24 miljoen euro, net zoveel als een heel jaar pensioenpremie. Anders gezegd: had het pensioenfonds beter belegd, dan had het bijna de helft van de extra storting van de werkgever zelf verdiend. Het rendement, dat over vijf jaar gemeten overigens wel marktconform is, was in 2003 zo laag doordat het fonds de hausse op de aandelenmarkt na het uitbreken van de Irak-oorlog deels miste, relatief veel geld in effecten met een vaste rente belegt en helemaal niets in vastgoed.

Goed gedaan? De extra storting van 55 miljoen euro steekt schril af bij de sommen van sommige commerciële concurrenten. ABN Amro stak de laatste twee jaar afgezien van de reguliere premies 643 miljoen euro extra in haar Nederlandse pensioenfonds, de Rabobank 952 miljoen euro, terwijl ING in 2002 een spectaculaire premiepiek (1,18 miljard euro) noteerde.

Goed gedaan? Minister G. Zalm (Financiën; VVD) werd eind juni in een kamerdebat over de fusie van DNB met de Pensioen- en Verzekeringskamer in verlegenheid gebracht door het spervuur van vragen van CDA-kamerlid Omtzigt. Na het reces gaat het debat verder.

Zalm bleek in juni ,,onaangenaam verrast'' over details van de vroegpensioenregeling die de centrale bank vorig jaar heeft ingevoerd. De minister gaat in vervolg niet alleen salarisverhogingen van de directie goedkeuren, zo beloofde hij, maar ook hun pensioen- en onkostenregelingen. Geen nieuws, reageerde president N. Wellink drie weken later in een ingezonden brief in Het Financieele Dagblad. Over salarissen en pensioenen is op elk moment volledige openheid in de jaarverslagen van DNB en PVK schrijft hij. Met andere woorden: Zalm had het kunnen weten.

Maar Omtzigt heeft nog een andere klacht: hoe kan DNB/PVK nu toezichthouden op zijn eigen pensioenfonds? Hij wil apart toezicht, maar dat vindt Zalm te duur. Maar ook de directie van De Nederlandsche Bank wil, zo blijkt uit het jaarverslag van het pensioenfonds, het fonds op afstand te zetten van de werkgever. Een van de acties is het vertrek van directieleden uit het bestuur van het pensioenfonds, dat conform de wet voor de helft uit afgevaardigden van de werkgever bestaat. Maar het vertrek is niet per direct. Er komt een niet nader gespecificeerde overgangstermijn.

    • Menno Tamminga