Bonus 1.500 euro voor bètastudent

Bètastudenten die in hun laatste studiejaar goede resultaten halen, krijgen een eenmalige bonus van 1.500 euro. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) trekt daarvoor de komende zes jaar 3,2 miljoen euro uit.

Dit staat in een brief aan de hogescholen en universiteiten die de minister vandaag ook aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze heeft de instellingen verder aangespoord het voorstel met concrete plannen in te vullen. Ze krijgen daarvoor tot oktober de tijd. Vooralsnog heeft de minister geld beschikbaar gesteld voor 1.600 bètabeurzen.

Met deze bonus hoopt Van der Hoeven de uitval van bèta- en techniekstudenten tegen te gaan. Bovendien wil zij de studies aantrekkelijker maken voor beginnende studenten.

De enige voorwaarde is volgens een woordvoerder van het ministerie dat studenten erin slagen hun opleiding in het laatste jaar af te ronden. Studenten mogen het geld contant ontvangen, maar kunnen volgens het ministerie ook een buitenlandse stage of een computer krijgen. De experimenten met de bonus beginnen dit studiejaar bij studies als wiskunde, technische wiskunde en de lerarenopleidingen voor techniek en wiskunde. Ook studenten die een opleiding op het terrein van Life science afronden, kunnen een bonus krijgen. Om welke studies het hier gaat, is nog niet bekend.

Met de bonus wil Van der Hoeven ook tegemoetkomen aan doelstellingen van de Europese Unie. De lidstaten spraken in 2000 af binnen tien jaar ,,de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld'' te worden. Zo moest onder meer het aantal studenten met bèta- of techniekopleiding met 15 procent stijgen.

In het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP 2004), dat voormalig staatssecretaris Nijs in april presenteerde, staan meer voorstellen om dit streven te halen. Zo moet de samenwerking met het bedrijfsleven beter worden en dient er meer ruimte te zijn voor selectie van studenten. Ook moeten de instellingen zich internationaal beter profileren, zodat buitenlandse studenten eerder naar Nederland komen. In het HOOP stond ook de extra beloning voor uitblinkende onderzoekers.

Minister Van der Hoeven heeft de instellingen in haar brief opgedragen ,,het onderwijs te vernieuwen'' om ,,de aantrekkelijkheid van de opleidingen te vergroten''. De verenigde universiteiten (VSNU) en de HBO-raad juichen de plannen van Van der Hoeven toe.

kenniseconomiepagina 7