Donorkind 1

Het valt me op dat de medisch-ethische discussie over donor-eicellen (Z, 24 juli) zich lijkt toe te spitsen op de eventuele psychische problemen voor de donor. Helemaal niemand die zich afvraagt wat de gevolgen zijn voor het kind. Hoe is het om erachter te komen dat je moeder niet je biologische moeder is? Dat je genetisch van iemand anders afkomstig bent? Stellen mensen die een donortraject ingaan (dat geldt ook voor donorzaad) zichzelf wel eens de vraag: Had ik zelf het kind van een donor willen zijn?