Kans autodiefstal grootst in A'dam

De kans dat een auto gestolen wordt, is het grootst in de regio Amsterdam. Die kans bedraagt daar ruim 1 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, een onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Dit percentage is berekend door het gemiddeld aantal gestolen motorvoertuigen in 2002 en 2003 te delen door het aantal aanwezige voertuigen. In beide jaren werden in Amsterdam circa 2.300 voertuigen gestolen, inclusief vrachtwagens, motoren en bestelwagens.

Uit de cijfers blijkt dat de kans dat een (individuele) auto wordt gestolen het grootst is in gebieden met veel auto's. De kans op diefstal is groot in de vier grote steden. Dat zijn naast Amsterdam ook Utrecht (kans 0,88 procent), Rotterdam (0,78) en Den Haag (0,62).

In de regio Rotterdam is de diefstalkans de laatste jaren aanzienlijk gedaald. In 2001 en 2002 bedroeg deze nog 1,23 procent. Het Verbond van Verzekaars schrijft dit toe aan de inspanningen van de politie in Rotterdam om diefstallen te voorkomen. In deze gemeente is ook het terugvindpercentage gunstig: 91 procent van de gestolen auto's komt weer terecht. Gemiddeld in Nederland is dat slechts 60 procent.

Behalve in de grote steden worden ook in de grensregio's veel auto's gestolen. De terugvindpercentages in deze gebieden zijn laag. Veel van deze voertuigen verdwijnen waarschijnlijk naar het buitenland.

Het absolute aantal gestolen personenauto's is de laatste twee jaar sterk afgenomen. In 2004 werden tot en met juni 8.585 auto's gestolen. In het eerste halfjaar van 2003 was dat nog 9.826, en in 2002 11.681, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Van de grote automerken is het risico op diefstal het grootst bij Mercedessen en BMW's.