Verkeerde poster

De verkoper van souvenirs in het Griekse Delphi duwde me de winkel uit en deed de deur achter me dicht. ,,Wilt u niet alle olympische posters aanraken en uit de map halen?'', had hij me zojuist toegebeten.

In zijn winkel lagen alle olympische posters vanaf 1896, maar die van Amsterdam uit 1928 klopte niet. Dat was een Duitse variant en niet het origineel zoals het toen werd gebruikt. ,,Daarvoor belt u maar met het IOC'', snauwde de verkoper, toen ik het hem uitlegde. ,,Ik kan er ook niets aan doen.'' Toen stond ik weer op straat voor een dichte deur.

In dit olympische jaar ligt Griekenland vol met replica's van al die olympische posters. Ze kloppen allemaal, op die van 1928 na dus. Zouden ze echt niet weten bij het IOC dat ze een fout hebben gemaakt of zit er meer achter? Waarom geven ze juist een Duitse versie uit van iets wat in Nederland heeft plaatsgehad?

De poster van 1928 is bijzonder door een fantastische fout. Ontwerper Jos Rovers tekende een atleet in wit tenue. Op de achtergrond wappert de olympische vlag voor de markante Marathontoren bij het Amsterdamse Olympische Stadion. Waar het hier om gaat, is de beweging, die de atleet maakt. In volle ren zwaait zowel zijn linkerarm als -been naar voren.

En dat kan niet, weet iedereen die ervaring heeft met hardlopen. Iemand die dat doet, helt te veel naar links en zal omvallen. Een normale loper zal als zijn linkerarm naar voren zwaait, zijn rechterbeen vooruitplaatsen om in balans te blijven. Daarom kreeg deze poster als bijnaam `De Telganger'. Dat is een begrip uit het paardrijden, waarbij het dier in draf tegelijkertijd zijn beide linkerbenen en daarna zijn rechterbenen verzet.

Op de Duitse variant, die nu dus overal in Griekenland ligt, is die fout niet gemaakt. Een half ontblote atleet heeft in zijn rechterarm een tak met blad, die hij schuin naar boven houdt. Maar dat is niet de reden waarom het IOC deze poster heeft gebruikt, in plaats van de originele. Het heeft met rechten te maken, met geld.

Want van alle olympische posters heeft het IOC de rechten verworven, op die van 1928 na. Het komt door een meningsverschil met de nazaten van Rovers, die in 1976 is overleden, over de hoogte van de afkoopsom. ,,Te laag'', zei de familie, ,,dus er komt niets van in''.

Pas vijftig jaar na zijn dood, dus in 2026, vervallen die rechten. Het IOC heeft nog wel geprobeerd om begin jaren negentig voor eens en altijd deze zaak uit de wereld te helpen, maar ondanks een bemiddelingspoging van het Nederlands Olympisch Comité is dat niet gelukt. U hoeft dus nu geen Griekse winkeliers meer lastig te vallen.

jurryt@xs4all.nl