Van der Laan wil Unesco-verdrag ratificeren

Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur en Media en minister Donner van Justitie willen het Unesco-verdrag (1970) ratificeren in plaats van het Unidroit-verdrag (1995). Dat heeft het ministerie van OCW vandaag bekend gemaakt. Beide verdragen beogen cultureel erfgoed wereldwijd te beschermen en de illegale handel in cultuurgoederen te bestrijden. De bewindslieden geven de voorkeur aan het Unesco-verdrag omdat dit beter op het Nederlandse rechtssysteem aansluit en omdat veel meer landen zich bij dit verdrag hebben aangesloten. Van der Laan en Donner bereiden een wetsvoorstel voor over het Unesco-verdrag. In 1996 was het toenmalige kabinet voorstander van het Unidroit-verdrag. Van der Laan en Donner zijn tot de conclusie gekomen dat Unesco beter past bij de Nederlandse situatie. Unidroit richt zich volgens hen op een zeer ruime en daardoor vage categorie kunstvoorwerpen. Het Unesco-verdrag dat in november 1970 in Parijs tot stand kwam, richt zich op kunstvoorwerpen die door een land zijn aangewezen als cultureel erfgoed.