Commissie daagt Cresson voor Hof

De Europese Commissie heeft besloten het vroegere lid van dit college, de Française Edith Cresson voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg te dagen. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil een oordeel van het Hof over mogelijk door haar gepleegde fraude. De huidige commissie verwijt de voormalige eurocommissaris ,,vriendjespolitiek en grove nalatigheid''.

Eind vorige maand besloot de rechtbank in Brussel Cresson te ontslaan van rechtsvervolging wegens gebrek aan bewijs. De procedure die de Commissie aanspant is echter geen strafrechtelijke, maar een civiele. Mocht de rechter in Luxemburg de Europese Commissie in het gelijk stellen dan kan een procedure worden begonnen om Cresson bijvoorbeeld het pensioen van haar eurocommissariaat af te nemen.

De kwestie rond Cresson, die begin jaren negentig een klein jaar premier van Frankrijk was, speelde in 1999. Zij zou als commissaris voor Onderwijs en Onderzoek een bedrijf van een bevriende kennis opdrachten hebben bezorgd. Tevens zou zij haar tandarts en minnaar een kostbaar onderzoek naar aids hebben laten verrichten.

De affaire-Cresson was een van de zaken waarmee de Europese Commissie onder leiding van de Luxemburger Jacques Santer eind jaren negentig in opspraak kwam. Het leidde uiteindelijk tot het vertrek van de voltallige Commissie. De kwestie werd indertijd naar buitengebracht door commissie-ambtenaar Paul van Buitenen. De Nederlander werd vorige maand in het Europees Parlement gekozen en is toegetreden tot de fractie van de Groenen/VEA. Hij reageerde verheugd op het besluit van de Commissie.

Een procedure voor het Hof van Justitie tegen de nu 70-jarige Cresson zal in elk geval twee jaar in beslag nemen.