`Milieu geen obstakel voor ontwikkeling'

Europese overheden moeten meer doen om innovatie op het gebied van milieu te stimuleren. Technologische innovatie kan een essentiële bijdrage leveren aan het doel om van Europa de meest concurrerende en eco-efficiënte kenniseconomie ter wereld te maken.

Dat is het belangrijkste thema van de informele milieuraad die dit weekeinde in Maastricht wordt gehouden. Dit weekeinde zijn op uitnodiging van EU-voorzitter Nederland in Maastricht de ministers van Milieu van de EU-lidstaten bijeen, alsmede ministers van enkele kandidaat-lidstaten.

Volgens staatssecretaris Van Geel dreigt milieu als een van de drie pijlers van de zogenoemde Europese Lissabon-strategie op de achtergrond te raken bij de twee andere pijlers, economische en sociale ontwikkeling. De Lissabon-strategie is bedoeld om Europa tot een mondiale topregio te maken. Oorzaak van het gebrek aan interesse is volgens Van Geel dat milieu ten onrechte wordt beschouwd als ,,hinderpaal voor ontwikkeling in plaats van als kans''. Van Geel: ,,Enerzijds stelt de milieubeweging dat van kabinetten zoals het huidige in Nederland niets fatsoenlijks te verwachten valt. Anderzijds ziet het bedrijfsleven in heel Europa milieubeleid als een bedreiging.'' Dat uit zich volgens de bewindsman in het tegenwerken van klimaatbeleid, het plaatsen van kanttekeningen bij beleid voor chemische stoffen en het eisen van veto's als het gaat om concurrentievraagstukken. Dit denken van bedrijven vindt hij ,,ouderwets''. Volgens Van Geel heeft Europa juist op het gebied van milieutechnologie een voorsprong op de Verenigde Staten en het Verre Oosten. Europa kan niet concurreren met de VS wat de flexibele arbeidsmarkt betreft. Wat prijzen betreft kunnen Europese landen niet concurreren met landen als China, stelt Van Geel. ,,We kunnen wel efficiënter omgaan met materialen en energie. Dat is belangrijk in een tijd dat steeds meer landen van die schaarse grondstoffen en energie gebruikmaken. Landen die zuinig omgaan met die grondstoffen, hebben een ijzersterk verhaal.'' Als voorbeeld van technologische vooruitgang op milieugebied noemt Van Geel de zonneauto en de hybride auto.