`Geen ingreep in loonkosten'

Ondernemersorganisatie VNO-NCW wil niet dat het kabinet ingrijpt in CAO-afspraken tussen werkgevers en werknemers over loonstijgingen, zoals het kabinet vorige maand aankondigde. VNO-NCW noemt deze kabinetsplannen ,,onwenselijk'' in een brief aan minister De Geus eerder deze week.

Het kabinet besloot bedrijfstak-CAO's niet meer bindend op te leggen aan alle bedrijven in een sector als daardoor de loonkosten te veel zouden stijgen. Daarvoor vreest het kabinet omdat de bonden zich niet meer gebonden voelen aan het najaarsakkoord, na het mislukken van het voorjaarsoverleg over een nieuw stelsel van prepensioenen. In het najaarsakkoord spraken zij af dit en volgend jaar geen structurele loonsverhogingen te vragen.

Volgens VNO-NCW zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden ,,ten principale'' de verantwoordelijkheid van de werkgevers en de werknemers. Het algemeen verbindend verklaren van deze afspraken vormt onderdeel van dit stelsel van CAO-afspraken.

De werkgevers gaan ervan uit dat de vakbonden bereid zijn in de CAO's voor 2005 af te zien van afspraken waardoor de loonkosten substantieel zullen stijgen.

Zij wijzen erop dat loonmatiging van belang is omdat de sociaal-economische situatie volgens VNO-NCW nog steeds ,,zeer zorgelijk'' is.