Loper uit in Israël voor Kerry's broer (Gerectificeerd)

Als het aan premier Sharon ligt, wordt president George W. Bush in november herkozen, omdat Israël nog nooit zo'n goede vriend in het Witte Huis heeft gehad. Helemaal zeker dat deze wens wordt gehonoreerd, is Sharon na kennisname van de laatste Amerikaanse opiniepeilingen niet meer en daarom sluit vandaag hij een diplomatieke verzekeringspolis. Hij ontvangt Cameron Kerry, de tot het jodendom bekeerde broer van de Democratische senator en presidentskandidaat.

Laatst in Washington veinsde Sharon geen tijd te hebben voor een ontmoeting met John Kerry zelf, maar nu gaat voor broer en adviseur Cameron de loper uit. Cameron en zijn joodse echtgenote Kathy Weinman worden ontvangen op een wijze die nauwelijks verschilt van de programma's van bezoekende Amerikaanse of Europese ministers, tenminste als zij braaf zijn en Arafat mijden. De hele top van de Israëlische regering, de leiding van het Joods Agentschap, culturele instellingen en de leider van de Arbeidspartij, Peres, hebben voor Cameron tijd vrijgemaakt.

Het inhoudelijk belang van de gesprekken is nihil, het gaat vooral om de foto's en tv-beelden. Voor de Israëliërs is de ontmoeting een investering voor het geval dat John Kerry president wordt en voor het Kerry-team zijn de beelden back home een bonus in de campagne om de joodse stem. Cameron, telecommunicatieadvocaat bij het kantoor Mintz, Levin and Cohen in Boston is behalve politiek adviseur van zijn broer de brug van Kerry naar de joodse gemeenschappen in de VS.

Niet alleen wisselde Cameron in 1983 van godsdienst, met goedkeurend geknik is in Jeruzalem ook kennisgenomen van het feit dat de grootouders van de Kerry's aan vaderszijde in het 19de eeuwse Oostenrijk het katholicisme verruilde voor het jodendom. En met nog grotere tevredenheid zijn de uitgesproken pro-Israëlische standpunten van kandidaat Kerry gelezen. Voor alle zekerheid krijgt broer Cameron daarom de speciale behandeling, inclusief een speciale tour en briefing langs het ,,veiligheidshek' tegen Palestijnse zelfmoordterroristen alvorens hij de toeristische ronde langs de sights and sounds van het oude Jeruzalem mag maken.

Rectificatie

Grootouders Kerry

In het bericht Loper uit in Israël voor Kerry's broer (15 juli, pag. 5) staat dat de grootouders van de Kerry's aan vaderskant zich hadden bekeerd van het katholicisme tot het jodendom. Het omgekeerde was het geval, zij waren joods en werden voor hun emigratie naar de Verenigde Staten katholiek.