Alcoholslot voor rijders onder invloed

Minister Peijs (Verkeer) ziet goede mogelijkheden voor het gebruik van een alcoholslot bij herhaaldelijk rijden onder invloed. Dit blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Een alcoholslot is een testapparaat dat werkt als een startonderbreker. De inbouw hiervan moet voorkomen dat automobilisten die reeds hun rijbewijs kwijt zijn en een veroordeling achter de rug hebben voor rijden onder invloed, opnieuw de weg opgaan. Voor de auto kan worden gestart moeten ze in het apparaat blazen.

In Canada, Amerika en Australië wordt het al jaren met succes toegepast. In Zweden krijgen vrachtwagens en bussen binnenkort een alcoholslot. Onderzoek in deze landen toont aan dat de recidive met 65 procent daalt.

Peijs schrijft dat het gebruik in ons land pas in 2007 mogelijk is omdat hiervoor eerst de wegenverkeerswet moet worden gewijzigd. Gebruikers van het slot zullen moeten worden begeleid, zegt Peijs. De Divisie Vorderingen van het Centraal Bureau Rijvaardigheid lijkt haar hiervoor het meest geschikt.

De verwachting is dat de toepassing vier of vijf verkeersdoden per jaar minder zal betekenen. De automobilist die zijn (punten)rijbewijs kwijt is geraakt door het rijden onder invloed, zou dit pas weer terug kunnen krijgen nadat hij of zij het blaasapparaat heeft laten inbouwen. Maar het zou volgens de minister ook kunnen worden gebruikt voor rijders die met (veel) te hoge promillages worden aangehouden. In beide gevallen moet de wet worden veranderd, zegt Peijs. Na de zomervakantie zal ze met de Tweede Kamer overleggen over de invoering.

In haar brief gaat de minister in op de vraag of het alcoholslot fraudegevoelig is.

,,Iemand anders laten blazen biedt geen soelaas meer', aldus Peijs, omdat ten eerste de techniek van het blazen moet worden geleerd en ook tijdens de rit moet worden geblazen. ,,De kans dat een nuchtere passagier gedurende een hele rit naast een dronken bestuurder blijft zitten en alle blaastesten overneemt wordt in de praktijk zeer klein geacht.''

Een andere auto nemen biedt evenmin een oplossing omdat de datarecorder in het alcoholslot alle ritten registreert. Wordt er plotseling veel minder gereden, dan zal de begeleidende instantie direct opheldering vragen aan de gebruiker, zegt de minister.