Icke 1

Tot mijn spijt zag ik onder de column van Vincent Icke (W&O, 3 juli) de melding dat de redactie wetenschappen heeft besloten na de zomer de column niet meer te continueren. Ik vind dat jammer en hopelijk velen met mij, zodat misschien nog op dit voornemen kan worden teruggekomen. De column van Vincent Icke is zeer de moeite waard en naar mijn mening is Icke uniek door de wijze waarop hij de wetmatigheden van de fysica, vooral van het hele kleine, waar dus de onbegrijpelijke quantumeffecten een rol spelen, weet te koppelen aan de verschijnselen van de waarneembare wereld om ons heen.