`Ongeboren kind is geen persoon'

Een ongeboren kind kan niet volledig aanspraak maken op bescherming door het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens (EVRM) dat `ieders recht op leven' garandeert. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft dat gisteren bepaald.

5